Szkolenia

UWAGA: II termin szkolenia BTI BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE. SZACOWANIE RYZYKA DLA SYSTEMÓW TI PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH Szkolenie 2-dniowe skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy teleinformatyczne (TI), w tym także samodzielne stanowiska komputerowe, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji przez kierownika jednostki organizacyjnej do klauzuli…

KURS DLA KIEROWNIKÓW I PRACOWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH/NIEJAWNYCH-GDYNIA-26-28.11.2018 r.

KURS DLA KIEROWNIKÓW I PRACOWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH / NIEJAWNYCH   Szanowni Państwo ZAPRASZAM na Kurs pracujących lub zainteresowanych pracą w kancelarii tajnej/niejawnej oraz innych komórkach odpowiedzialnych za ewidencjonowanie, przechowywanie, przesyłanie, udostępnianie, archiwizację oraz brakowanie materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej. Intensywny 3-dniowy Kurs, prowadzony jest od lat przez doświadczonego wykładowcę – praktyka z ochrony informacji niejawnych,…

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE. SZACOWANIE RYZYKA DLA SYSTEMÓW TI PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH   Szkolenie 2-dniowe skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy teleinformatyczne (TI), w tym także samodzielne stanowiska komputerowe, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji przez kierownika jednostki organizacyjnej do klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej, odpowiednio…

KURS KIEROWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH MIĘDZYNARODOWYCH Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników i pracowników kancelarii  tajnych-międzynarodowych oraz  osób, które prowadzą lub będą prowadziły ewidencję materiałów niejawnych międzynarodowych w  jednostce organizacyjnej. Celem dwudniowego szkolenia jest zapoznanie z obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej-międzynarodowej oraz ćwiczenie (doskonalenie) nawyków w prowadzeniu ewidencji i ekspedycji dokumentów „międzynarodowych”. W…

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – DPIA (DTA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT) – warsztaty   Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku minął czas  przejściowy na wdrożenie postanowień  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…

WARSZTATY DLA  PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY  I  ICH ZASTĘPCÓW           Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony ich zastępców oraz specjalistów ochrony informacji niejawnych. Po raz pierwszy przeprowadzone  będzie  przez 3 dni i poświęcone  praktycznym aspektom organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w każdej  jednostce organizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osobowego, fizycznego, teleinformatycznego, przemysłowego.  W trakcie warsztatów przeprowadzone zostaną …

OPRACOWYWANIE WYBRANEJ DOKUMENTACJI ADMINISTRATORA DANYCH WYMAGANEJ PRZEPISAMI RODO  Obowiązujące obecnie przepisy o ochronie danych osobowych, w skład których wchodzą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne…

KURS DLA KIEROWNIKÓW I PRACOWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH / NIEJAWNYCH Szanowni Państwo ZAPRASZAM na Kurs pracujących lub zainteresowanych pracą w kancelarii tajnej/niejawnej oraz innych komórkach odpowiedzialnych za ewidencjonowanie, przechowywanie, przesyłanie, udostępnianie, archiwizację oraz brakowanie materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej. Intensywny 3-dniowy Kurs, prowadzony jest od lat przez doświadczonego wykładowcę – praktyka z ochrony informacji niejawnych, który…

TEMAT 7: KURS DLA KIEROWNIKÓW I PRACOWNIKÓW  KANCELARII  TAJNYCH / NIEJAWNYCH – kurs Intensywny 3-dniowy kurs dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według nowo obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia…

MENU