Szkolenia

Uprzejmie zapraszam Państwa na 3 dniowy Kurs , dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. RAMOWY Plan kursu znajdziecie Państwo w załączeniu do zaproszenia. Szkolenie kończy się wydaniem (przesłaniem…

Uprzejmie zapraszam Państwa na 2-dniowe warsztaty dla osób z samorządu terytorialnego zatrudnionych na stanowisku pełnomocnika ochrony oraz dla pracowników pionu ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji systemu ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w organach jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji niejawnych o klauzuli…

Uprzejmie zapraszam Państwa na 3-dniowy Kurs dla Inspektorów BTI, administratorów systemu, personelu bezpieczeństwa BTI.  Kurs zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. Program obejmuje między innymi: przygotowanie pomieszczeń (obszarów) przeznaczonych do eksploatacji systemu TI, dobór odpowiedniego sprzętu (kategorii ochrony elektromagnetycznej), strukturę i zawartość dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, proces szacowania ryzyka. RAMOWY Plan kursu znajdziecie…

DLA KIEROWNIKÓW I PERSONELU KANCELARII TAJNYCH I NIEJAWNYCH Uprzejmie zapraszam na Kurs , dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych – przeprowadzany eksperymentalnie w nowych uwarunkowaniach dydaktycznych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Kurs zaplanowany na 3…

MENU