Szkolenia

DLA KIEROWNIKÓW I  PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH Uprzejmie zapraszam Państwa na 3-dniowy KURS – online. Program –  zapewnia: przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej, która chce lub jest zobligowana do przetwarzania informacji już od najniższej klauzuli tajności ZASTRZEŻONE,  zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. RAMOWY…

DLA PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY, ZASTĘPCÓW PEŁNOMOCNIKÓW, KANDYDATÓWDO OBJĘCIA TYCH STANOWISK (POIN) Uprzejmie zapraszam Państwa na 3-dniowe warsztaty w trakcie, których omówione zostaną i przedyskutowane zadania, wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane w pionach ochrony w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi: dokumentację opracowywaną przez POIN (w tym: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa…

Pytania w sprawie nw. szkoleń proszę kierować na maila: op@zgospoin.com.plOdpowiedzi będą udzielane niezwłocznie mailowo lub na podany w mailu telefon do kontaktu. KURS KIEROWNIKÓW I PERSONELU KANCELARII TAJNYCH/NIEJAWNYCH (KKT) 22 – 24 stycznia 2024 r.26 – 28 lutego 2024 r.11 – 13 marca 2024 r.8 – 10 kwietnia 2024 r.6 – 9 maja 2024 r.10 – 12 czerwca 2024 r. Trzydniowy Kurs – online,  dla kierowników oraz pracowników kancelarii…

MENU