Szkolenia

KURS KIEROWNIKÓW I PRACOWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH  27-29.06.2018 r.   Kurs kierujemy do kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej.   Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych SERDECZNIE ZAPRASZA zainteresowane osoby na kurs, którego celem jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności zgodnych z ustawą…

 KONWERSATORIUM DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 24-25.05.2018 r. Planowane szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w podmiotach gospodarczych. Spotkanie ma na celu przypomnienie, przedyskutowanie, w sposób usystematyzowany pod kierunkiem eksperta i wieloletniego wykładowcy, zadań i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie…

KURS DLA KIEROWNIKÓW ORAZ PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH   Szanowni Państwo ZAPRASZAM zainteresowanych pracą w kancelarii tajnej/niejawnej oraz innych komórkach odpowiedzialnych za ewidencjonowanie, przechowywanie, przesyłanie, udostępnianie, archiwizację oraz brakowanie materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej. Intensywny 3-dniowy kurs, prowadzony od lat przez doświadczonego wykładowcę i praktyka z ochrony informacji niejawnych, zapewni przygotowanie teoretyczne i praktyczne…

WARSZTATY DLA PERSONELU KANCELARII TAJNYCH  I NIEJAWNYCH Warsztaty skierowane są do kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej (także dla wszystkich, którzy byli na KURSACH  3 dniowych organizowanych przez Oddział Pomorski). Celem szkolenia jest ćwiczenie nawyków w prowadzeniu ewidencji i ekspedycji dokumentów na „nowych…

TWORZENIE DOKUMENTACJI OPISUJĄCEJ SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ PRZETWARZANYCH DANYCH W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW RODO-warsztaty  Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązujące obecnie przepisy o ochronie danych osobowych utracą moc i zastąpione zostaną przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony…

OCENA SKUTKÓW DLA DANYCH OSOBOWYCH-SZACOWANIE RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ-warsztaty-16 i 17 kwietnia 2018 GDYNIA

OCENA SKUTKÓW DLA DANYCH OSOBOWYCH – SZACOWANIE RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ – warsztaty  Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku mija okres przejściowy na wdrożenie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia…

KURS KIEROWNIKÓW I PRACOWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH – WARSZAWA – NOWY TERMIN 14-16.03.2018

NOWY TERMIN !!! KURS KIEROWNIKÓW I PRACOWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH – 14-16.03.2018 r.  Kurs kierujemy do kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej.    Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych SERDECZNIE ZAPRASZA zainteresowane osoby na kurs, którego celem jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności…

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE. SZACOWANIE RYZYKA DLA SYSTEMÓW TI PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH  Szkolenie 2-dniowe skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy teleinformatyczne (TI), w tym także samodzielne stanowiska komputerowe, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji przez kierownika jednostki organizacyjnej do klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej, odpowiednio przez…

WARSZTATY nt. EWIDENCJONOWANIE  I  EKSPEDYCJA  MATERIAŁÓW  NIEJAWNYCH  MIĘDZYNARODOWYCH   Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników i pracowników kancelarii tajnych-międzynarodowych oraz osób, które prowadzą lub będą prowadziły ewidencję materiałów niejawnych międzynarodowych w jednostce organizacyjnej. Celem dwudniowego szkolenia jest zapoznanie z obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej-międzynarodowej oraz ćwiczenie (doskonalenie) nawyków w prowadzeniu ewidencji i…

PLAN szkolenia Oddziału Pomorskiego OSPOIN na I półrocze 2018 r. TEMAT 1 :  EWIDENCJONOWANIE  I  EKSPEDYCJA  MATERIAŁÓW  NIEJAWNYCH  MIĘDZYNARODOWYCH- warsztaty Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników i pracowników kancelarii tajnych-międzynarodowych oraz osób, które prowadzą lub będą prowadziły ewidencję materiałów niejawnych międzynarodowych w jednostce organizacyjnej. Celem dwudniowego szkolenia jest zapoznanie z obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji i…

MENU