Szkolenia

DLA KIEROWNIKÓW I  PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH Uprzejmie zapraszam Państwa na 3-dniowy KURS – online. Program –  zapewnia: przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej, która chce lub jest zobligowana do przetwarzania informacji już od najniższej klauzuli tajności ZASTRZEŻONE,  zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. RAMOWY…

DLA KIEROWNIKÓW I  PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH – MIĘDZYNARODOWYCH Uprzejmie zapraszam Państwa na Trzydniowy Kurs-online dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, brakowania materiałów niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej z uwzględnieniem „Wytycznych szefa ABW w sprawie postepowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi” oraz przepisów bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej.        Szkolenie kończy się wydaniem…

DLA KIEROWNIKÓW I  PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCHKURS-online Uprzejmie zapraszam Państwa na 3-dniowy KURS – online. Program –  zapewnia: przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej, która chce lub jest zobligowana do przetwarzania informacji już od najniższej klauzuli tajności ZASTRZEŻONE,  zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. RAMOWY…

Pytania w sprawie nw. szkoleń proszę kierować na maila: op@zgospoin.com.plOdpowiedzi będą udzielane niezwłocznie mailowo lub na podany w mailu telefon do kontaktu. KURS KIEROWNIKÓW I PERSONELU KANCELARII TAJNYCH/NIEJAWNYCH (KKT) 22 – 24 stycznia 2024 r.26 – 28 lutego 2024 r.11 – 13 marca 2024 r.8 – 10 kwietnia 2024 r.6 – 9 maja 2024 r.10 – 12 czerwca 2024 r. Trzydniowy Kurs – online,  dla kierowników oraz pracowników kancelarii…

MENU