Szkolenia

25-26 styczeń 2021 r. TEMAT 1:  WARSZTATY – online –  dla samorządu  terytorialnego   Dwudniowe  warsztaty dla osób z samorządu terytorialnego zatrudnionych lub przeznaczonych do pełnienia funkcji pełnomocnika ochrony,  a także dla pracowników pionu ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji systemu ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych…

KURS-online DLA KIEROWNIKÓW I PERSONELU KANCELARII TAJNYCH I NIEJAWNYCH Uprzejmie zapraszam Państwa na 3 dniowy Kurs, dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. RAMOWY Plan kursu znajdziecie Państwo w załączeniu…

MENU