Aktualności

Kurs kierujemy do kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych SERDECZNIE ZAPRASZA zainteresowane osoby na kurs, którego celem jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności zgodnych z ustawą z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Kurs…

PLAN  szkolenia Oddziału Pomorskiego OSPOIN na I półrocze 2019 r. TEMAT 1: KURS DLA KIEROWNIKÓW I PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH – kurs Intensywny 3-dniowy kurs dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według…

SZANOWNI KOLEDZY ! Serdecznie zapraszam 19 stycznia (sobota) godz. 11.00 do 13.00  na Roczne Spotkanie Członków i Sympatyków Oddziału Pomorskiego OSPOIN.  Okres przed Świętami Bożego Narodzenia nie jest najlepszy na takie spotkania z różnych względów (między innymi rodzinnych wyjazdów, urlopów ). Zauważyliście, że  przez ostatnie dwa lata organizuję  nasze spotkanie na początku Nowego Roku. Podzielę…

Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce

Zwrócił się do nas Pan Grzegorz z ŻELECHOWA, który aktualnie pisze pracę na temat „Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce” i zbiera informacje na ten temat tj: gdzie to się zaczęło w jakim wieku z jakiej przyczyny, za kogo panowania, co się działo za czasów wojennych. Pytanie te, za naszym pośrednictwem kieruje do pełnomocników z…

Uwaga! Prezes Zarządu Oddziału Pomorskiego OSPOIN zawiadamia, że nie odbędzie się w pierwotnie planowanym terminie 19 maja 2014 seminarium „Ustawa o ochronie danych osobowych po nowelizacji”. Powodem jest opóźnienie publikacji nowelizacji ustawy. Seminarium odbędzie się w późniejszym terminie. Odpowiednią zmianę wprowadzono do planu szkoleń OP OSPION na I półrocze br.

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OSPOIN

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OSPOIN   Szanowni koledzy!! chcę przypomnieć o statutowym obowiązku opłacania składek członkowskich OSPOIN. Składka roczna wynosi 120 zł, to znaczy 10 zł miesięcznie. Można opłacać także kwartalnie 30 zł, półrocznie 60 zł. Wpłata na konto Stowarzyszenia: BRE BANK S.A. O/WARSZAWA ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa, nr rachunku: 75 1140 1010 0000 2356…

Organizacja specjalistycznych szkoleń

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych (OSPOIN), w ramach swojej działalności statutowej, oferuje członkom stowarzyszenia i innym zainteresowanym osobom: Organizację szkoleń specjalistycznych: Proponowane bloki tematyczne. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY INFORMACJI W RP ZASADY BUDOWY SYSTEMU OCHRONY ZASOBÓW INFORMACYJNYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI BIZNESOWYCH SZKOLENIE TYPU WARSZTATOWEGO

MENU