Aktualności

TEMAT 8:  KONWERSATORIUM  DLA  PRACOWNIKÓW  PIONÓW  OCHRONY  INFORMACJI  NIEJAWNYCH. Planowane szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w podmiotach gospodarczych. Spotkanie ma na celu przypomnienie, przedyskutowanie, w sposób usystematyzowany pod kierunkiem eksperta i wieloletniego wykładowcy, zadań i obowiązków wynikających   z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny…

SPRAWDZENIE STANU POPRAWNOŚCI WDROŻENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ ZASAD I PROCEDUR WYMAGANYCH NA PODSTAWIE RODO  –  warsztaty Szanowni Państwo, obowiązujące od maja 2018 roku przepisy o ochronie danych osobowych, w skład których wchodzą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…

NOWOŚĆ !!! WARSZTATY DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA OCHRONY W ORGANACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Proponujemy eksperckie  jednodniowe szkolenie  dedykowane  dla pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w organach jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej,…

WARSZTATY przeniesione z 11-12 marzec 2019 r. BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE. SZACOWANIE RYZYKA DLA SYSTEMÓW TI PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH Szkolenie 2-dniowe skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy teleinformatyczne (TI), w tym także samodzielne stanowiska komputerowe, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji przez kierownika jednostki organizacyjnej do klauzuli ZASTRZEZONE lub wyższej, odpowiednio przez ABW…

Szanowni Państwo, warsztaty skierowane są do kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej, także dla wszystkich, którzy byli na KURSACH trzydniowych organizowanych przez Oddział Pomorski. Celem szkolenia jest ćwiczenie nawyków w prowadzeniu ewidencji i ekspedycji dokumentów na „nowych zasadach” zgodnie z postanowieniami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Informuję zainteresowane osoby…

Kurs kierujemy do kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych SERDECZNIE ZAPRASZA zainteresowane osoby na kurs, którego celem jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności zgodnych z ustawą z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Kurs odbywa się w dniach 20-22.03.2019 roku w Warszawie ul. Hoża 51. Koszt…

PLAN  szkolenia Oddziału Pomorskiego OSPOIN na I półrocze 2019 r. TEMAT 1: KURS DLA KIEROWNIKÓW I PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH – kurs Intensywny 3-dniowy kurs dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według nowo obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia…

SZANOWNI KOLEDZY ! Serdecznie zapraszam 19 stycznia (sobota) godz. 11.00 do 13.00  na Roczne Spotkanie Członków i Sympatyków Oddziału Pomorskiego OSPOIN.  Okres przed Świętami Bożego Narodzenia nie jest najlepszy na takie spotkania z różnych względów (między innymi rodzinnych wyjazdów, urlopów ). Zauważyliście, że  przez ostatnie dwa lata organizuję  nasze spotkanie na początku Nowego Roku. Podzielę się, jak zawsze, wszystkimi  sprawami związanymi z funkcjonowaniem STOWARZYSZENIA, w tym…

Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce

Zwrócił się do nas Pan Grzegorz z ŻELECHOWA, który aktualnie pisze pracę na temat „Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce” i zbiera informacje na ten temat tj: gdzie to się zaczęło w jakim wieku z jakiej przyczyny, za kogo panowania, co się działo za czasów wojennych. Pytanie te, za naszym pośrednictwem kieruje do pełnomocników z całej Polski. W jego imieniu prosimy jakiekolwiek informacje kierować na adres mikołaj-22@o2.pl Za pomoc koledze w tym…

MENU