Aktualności

Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce

Zwrócił się do nas Pan Grzegorz z ŻELECHOWA, który aktualnie pisze pracę na temat „Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce” i zbiera informacje na ten temat tj: gdzie to się zaczęło w jakim wieku z jakiej przyczyny, za kogo panowania, co się działo za czasów wojennych. Pytanie te, za naszym pośrednictwem kieruje do pełnomocników z…

Uwaga! Prezes Zarządu Oddziału Pomorskiego OSPOIN zawiadamia, że nie odbędzie się w pierwotnie planowanym terminie 19 maja 2014 seminarium „Ustawa o ochronie danych osobowych po nowelizacji”. Powodem jest opóźnienie publikacji nowelizacji ustawy. Seminarium odbędzie się w późniejszym terminie. Odpowiednią zmianę wprowadzono do planu szkoleń OP OSPION na I półrocze br.

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OSPOIN

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OSPOIN   Szanowni koledzy!! chcę przypomnieć o statutowym obowiązku opłacania składek członkowskich OSPOIN. Składka roczna wynosi 120 zł, to znaczy 10 zł miesięcznie. Można opłacać także kwartalnie 30 zł, półrocznie 60 zł. Wpłata na konto Stowarzyszenia: BRE BANK S.A. O/WARSZAWA ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa, nr rachunku: 75 1140 1010 0000 2356…

Organizacja specjalistycznych szkoleń

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych (OSPOIN), w ramach swojej działalności statutowej, oferuje członkom stowarzyszenia i innym zainteresowanym osobom: Organizację szkoleń specjalistycznych: Proponowane bloki tematyczne. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY INFORMACJI W RP ZASADY BUDOWY SYSTEMU OCHRONY ZASOBÓW INFORMACYJNYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI BIZNESOWYCH SZKOLENIE TYPU WARSZTATOWEGO

MENU