Archiwum kategorii:Aktualności

DLA KIEROWNIKÓW I  PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH Uprzejmie zapraszam Państwa na 3-dniowy KURS – online. Program –  zapewnia: przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej, która chce lub jest zobligowana do przetwarzania informacji już od najniższej klauzuli tajności ZASTRZEŻONE,  zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. RAMOWY…

Pytania w sprawie nw. szkoleń proszę kierować na maila: op@zgospoin.com.pl Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie mailowo lub na podany w mailu telefon do kontaktu. WARSZTATY DLA PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY, ZASTĘPCÓW PEŁNOMOCNIKÓW, KANDYDATÓW DO OBJĘCIA TYCH STANOWISK (POIN) 4 – 6 września 2023 r. Trzydniowe Warsztaty –  online  skierowane są  dla pełnomocników ochrony (POIN) ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz kandydatów do objęcia tych stanowisk. W trakcie szkolenia omówione…

MENU