Archiwum kategorii:Szkolenia

WZNOWIENIE szkolenia z dnia: 17-18 marzec 2020 r. Proponujemy eksperckie  dwudniowe  szkolenie  dedykowane  dla pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w organach jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w organach jednostek samorządu terytorialnego,…

WZNOWIENIE szkolenia planowanego: 27- 29 maja 2020 r. Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w podmiotach gospodarczych. Spotkanie ma na celu przypomnienie, przedyskutowanie, w sposób usystematyzowany pod kierunkiem eksperta i wieloletniego wykładowcy, zadań i obowiązków wynikających   z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w każdej jednostce…

WZNOWIENIE szkolenia z dnia 19-20 marzec 2020 r. Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy teleinformatyczne (TI), w tym także samodzielne stanowiska komputerowe, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji przez kierownika jednostki organizacyjnej do klauzuli ZASTRZEZONE lub wyższej, odpowiednio przez ABW czy SKW. Proces uruchomienia od podstaw, czy recertyfikacji (po upływie 5 lat) istniejącego systemu (stanowiska komputerowego) wymaga…

WZNOWIENIE SZKOLEŃ LIPIEC 2020 ZAPRASZAM na Kurs, dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Intensywny 3-dniowy Kurs prowadzony jest od wielu lat przez Pana mgr  inż. Marka Anzela – wieloletniego…

ZAPRASZAM na Kurs, dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Intensywny 3-dniowy Kurs prowadzony jest od wielu lat przez Pana mgr  inż. Marka Anzela – wieloletniego wykładowcy Oddziału Pomorskiego,…

warsztaty; 30 styczeń 2020 r.; Gdynia, ulica Paprykowa 12; godz. 9.15-14.15 Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej – RODO). Ich istotnym uzupełnieniem stały…

TEMAT 1: PRAKTYCZNE SPOSOBY WDROŻENIA PRZEPISÓW RODO W DZIAŁALNOŚCI URZĘDU, SPÓŁKI LUB FIRMY. Istotnym uzupełnieniem RODO stały się przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw  w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe regulacje…

MENU