SZKOLENIA

szkoleniaZarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych (OSPOIN), w ramach swojej działalności statutowej, oferuje członkom stowarzyszenia i innym zainteresowanym osobom organizację specjalistycznych szkoleń.

Organizujmy cykle szkoleń obejmujących praktyczne wykonywanie regulacji wprowadzonych rozporządzeniami wynikającymi z ustawy z dnia 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych.

Aktualna oferta szkoleń:

 

 

laptop

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Informacji Niejawnych powstało w październiku 2000 r. z inicjatywy osób zainteresowanych propagowaniem zasad ochrony informacji niejawnej w myśl ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. Stowarzyszenie skupia wokół siebie grupę osób zajmujących się zawodowo ochroną informacji niejawnej w różnych instytucjach zarówno państwowych i firmach komercyjnych.

Aktywna współpraca w tym zakresie z prawnymi instytucjami powołanymi do ochrony bezpieczeństwa państwa, pozwala na wniesienie aktualnej wiedzy oraz praktycznego rozwiązywania codziennych problemów na jakie napotykają w praktyce zawodowej Pełnomocnicy Ochrony Informacji Niejawnej. Realizacji tych celów służą organizowane przez Stowarzyszenie różne formy szkoleń, seminaria i konferencja, ale także kontakty interpersonalne. Nie mała rolę odgrywają w tym względzie także regionalne przedstawicielstwa.

Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne i firmy.

 

 

MENU