20-22 maj 2023 r. – WARSZTATY ONLINE

Strona 2 z 3

Uprzejmie zapraszam Państwa na 3-dniowe warsztaty w trakcie, których omówione zostaną i przedyskutowane zadania, wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane w pionach ochrony w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi: dokumentację opracowywaną przez POIN (w tym: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa przemysłowego, bezpieczeństwa fizycznego), przygotowanie i przeprowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych, organizację i funkcjonowanie kancelarii tajnej/niejawnej, organizację ochrony informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej.

Szkolenie kończy się wydaniem (przesłaniem przez organizatora) zaświadczenia (certyfikatu) imiennego wraz z fakturą do opłaty.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Mark Anzel – wieloletni wykładowa Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Warsztatów: 1000 zł (brutto)* od osoby.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu na druku  Karty Zgłoszenia proszę kierować na pocztę internetową:
adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do dnia: 13 maja 2024 r.

Szkolenie odbędzie się przy wykorzystaniu komunikatora SKYPE. Na 4-5 dni przed rozpoczęciem zajęć otrzymacie Państwo link do szkolenia.

Prezentacje i materiały szkoleniowe będą wysłane na maila podanego przez Państwa w Karcie zgłoszenia. Wskazane materiały, uczestnik warsztatów będzie musiał wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne prowadzone w trakcie zajęć.

Aby ułatwić współpracę podczas szkolenia online należy:

 Odpowiednio przygotować się do szkolenia (wygodne miejsce do nauki – laptop/komputer, stół/biurko, notatnik, długopis i wszelkie pomoce biurowe/naukowe).

  1. System, zalecane przeglądarki: Chrome, Edge lub Internet Explorer. Jeśli system nie działa, zalecamy: usunąć historię wyszukiwania w przeglądarce, zresetować komputer, zainstalować ponownie aplikację SKYPE  lub załadować ponownie stronę w przeglądarce.
Proszę ponadto o podpisanie i przesłanie załączonej deklaracji zgody uczestnika szkolenia / warsztatów online na przetwarzanie danych osobowych (skan na adres e-mail: op@zgospoin.com.pl).  

W podanym (ustalonym przez prowadzącego) terminie odbędzie się próba połączenia online. Należy kliknąć w link, który otrzymacie Państwo w oddzielnym mailu.

Kontakt z organizatorem: Prezes  600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes  STOWARZYSZENIA
Wojciech Kanka

*/ faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

MENU