WARSZTATY DLA PERSONELU KANCELARII TAJNYCH I NIEJAWNYCH

Strona 10 z 24

Szanowni Państwo, warsztaty skierowane są do kierowników i pracowników kancelarii
tajnych i niejawnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów
niejawnych w jednostce organizacyjnej, także dla wszystkich, którzy byli na KURSACH
trzydniowych organizowanych przez Oddział Pomorski.
Celem szkolenia jest ćwiczenie nawyków w prowadzeniu ewidencji i ekspedycji
dokumentów na „nowych zasadach” zgodnie z postanowieniami określonymi w aktach
wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
Informuję zainteresowane osoby i podmioty gospodarcze o planowanym terminie
szkolenia w GDYNI w dniach 20 i 21 maja 2019 roku w godzinach 9.15 – 14.15 w sali
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej – Gdynia Dąbrowa, ulica Paprykowa 12.
Koszt 750 zł (brutto)* od osoby, bez noclegu i wyżywienia. W każdym dniu przewiduję
na sali do dyspozycji słuchaczy: kawę, herbatę, ciastka, soki, wodę oraz materiały biurowe –
dydaktyczne do ćwiczeń.
Zgłoszenia udziału w Kursie na druku Karty Zgłoszenia proszę kierować na :
adres e-mail: op@zgospoin.com.pl lub awaryjnie faks: 58 301 11 25 do dnia 13 maja 2019 r.

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie na KARCIE do w/w terminu 6-u osób.
Kontakt z organizatorami: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

Serdecznie zapraszam
Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

Wojciech Kanka

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA

*/ faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
W przypadku większej liczby osób z tej samej jednostki organizacyjnej wymieniona opłata podlega negocjacji.

MENU