WARSZTATY DLA PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY I ICH ZASTĘPCÓW – GDYNIA – 10-12.10.2018

Strona 6 z 14

WARSZTATY DLA  PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY  I  ICH ZASTĘPCÓW

          Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony ich zastępców oraz specjalistów ochrony informacji niejawnych.

Po raz pierwszy przeprowadzone  będzie  przez 3 dni i poświęcone  praktycznym aspektom organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w każdej  jednostce organizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osobowego, fizycznego, teleinformatycznego, przemysłowego.

 W trakcie warsztatów przeprowadzone zostaną  praktyczne zajęcia z: zasad prowadzenia postępowań sprawdzających, kancelarii tajnej/niejawnej, zarządzania ryzykiem (w tym szacowanie ryzyka), organizacji bezpieczeństwa fizycznego, teleinformatycznego oraz dokumentacji pełnomocnika ochrony.

Celem szkolenia jest merytoryczna i praktyczna samoocena  wiedzy i umiejętności, przypomnienie odpowiedzialności, obowiązków i praw pełnomocnika,  wynikających  z  ustawy  z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych  oraz postanowień określonych w aktach wykonawczych do ustawy.

Informuję zainteresowane osoby i podmioty gospodarcze o możliwości przeprowadzenia warsztatów w Gdyni w dniach 10,11 i 12 października 2018 roku w godzinach 9.15 – 14.15 w sali konferencyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej MSM ul. Paprykowa 12.

Zajęcia poprowadzi wieloletni wykładowca OP OSPOIN, ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 Koszt 900 zł od osoby (faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), bez noclegu i wyżywienia .W przypadku większej liczby osób z tej samej jednostki organizacyjnej wymieniona opłata podlega negocjacji.

Zgłoszenia udziału w seminarium na druku Karty Zgłoszenia proszę kierować  na :

adres e-mail: op@zgospoin.com.pl lub awaryjnie na faks: 58 301 11 25 (Muzeum)

do dnia 3 października 2018 r.

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie się 6-u osób. Liczba miejsc dla 12 osób.

Kontakt z organizatorami: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

 

 Serdecznie zapraszam

 Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

               Wojciech Kanka

 Do pobrania:

karta zgłoszenia

MENU