WARSZTATY DLA OSÓB Z SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA OCHRONY, PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE O KLAUZULI „ZASTRZEŻONE”

Strona 2 z 5

WARSZTATY ODWOŁANE !

(zostanie ponownie zaplanowane kwiecień/maj 2020 r.)

Proponujemy eksperckie  dwudniowe  szkolenie  dedykowane  dla pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w organach jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w organach jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Między innymi, zaplanowano nw. tematykę:

  • przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu materiałów w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony (nie rzadziej niż raz na 5 lat) – zasady dokonywania zmiany i znoszenia klauzul tajności;
  • przygotowanie i przeprowadzenie kontroli okresowej ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów (co najmniej raz na trzy lata);
  • zasady opracowania i podstawowe elementy, które powinna zawierać dokumentacja opracowywana przez pełnomocnika ochrony (Plan ochrony informacji niejawnych; Instrukcja dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w jednostce organizacyjnej oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego);
  • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne – proces akredytacji systemu TI przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  • zasady organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych.

Informuję zainteresowane podmioty gospodarcze o możliwości przeprowadzenia warsztatów w Gdyni w dniu 17 i 18 marca  2020 roku w godzinach 9.15 – 14.15 w sali konferencyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej MSM ul. Paprykowa 12. Zajęcia poprowadzi wieloletni wykładowca OP OSPOIN, ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych Pan Marek ANZEL.

 Koszt 700 zł od osoby (faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług).

Zgłoszenia udziału w warsztatach na druku Karty Zgłoszeniaproszę kierować  na :

adres e-mail: op@zgospoin.com.pl   do dnia 10 marca 2020 r.

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie się 6-u osób.

Liczba uczestników ograniczona do 12 osób ze względu na pojemność sali !

Kontakt z organizatorami: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

               Wojciech Kanka

MENU