10 i 11 września 2020 r. -WARSZTATY DLA OSÓB Z SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA OCHRONY, PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE O KLAUZULI „ZASTRZEŻONE”

Strona 2 z 4

WZNOWIENIE szkolenia z dnia: 17-18 marzec 2020 r.

Proponujemy eksperckie  dwudniowe  szkolenie  dedykowane  dla pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych
w organach jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w organach jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Między innymi, zaplanowano nw. tematykę:

  • przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu materiałów w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony (nie rzadziej niż raz na 5 lat) – zasady dokonywania zmiany i znoszenia klauzul tajności;
  • przygotowanie i przeprowadzenie kontroli okresowej ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów (co najmniej raz na trzy lata);
  • zasady opracowania i podstawowe elementy, które powinna zawierać dokumentacja opracowywana przez pełnomocnika ochrony (Plan ochrony informacji niejawnych; Instrukcja dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w jednostce organizacyjnej oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego);
  • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne – proces akredytacji systemu TI przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  • zasady organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych.

Informuję zainteresowane osoby i podmioty gospodarcze, o możliwości przeprowadzenia warsztatów w  GDYNI w dniach 10 i 11 września 2020 roku  w godzinach 9.00 – 14.00 w sali konferencyjnej Hotelu Dom Marynarzaprzy Gdyńskim Bulwarze, 81-406 Gdynia ulica Al. Marszałka Piłsudskiego 1. Hotel spełnia obowiązujące wymagania sanitarno-epidemiologiczne związane  z COVID-19.

Koszt 800 zł (brutto) od osoby, bez noclegu  i wyżywienia. Uczestnicy mogą skorzystać   z bezpłatnego parkingu w czasie szkolenia. Hotel dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2 i 3 osobowych. Rezerwacja indywidualna na szkolenie bezpośrednio pod numerami telefonów: 600 051 093 i 600 182 124 będzie objęta bonifikatą od obowiązujących cen hotelowych. W każdym dniu serwowane będą na sali dla słuchaczy: kawa, herbata, ciastka, woda oraz wydrukowane przez organizatora materiały dydaktyczne do ćwiczeń.

Zgłoszenia udziału w Kursie na druku Karty Zgłoszenia proszę kierować  na pocztę internetową Stowarzyszenia:

adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do dnia 2 września 2020 r./termin ostateczny/

Ze względu na określone koszty Kursu minimalna liczba zgłoszonych nie może być mniejsza od 5 osób, aby szkolenie się odbyło! Organizatorzy w dniu  2 września powiadomią o spełnieniu tego kryterium.

Kontakt z organizatorami: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN
Wojciech Kanka

MENU