UWAGA: II termin szkolenia BTI BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE. SZACOWANIE RYZYKA DLA SYSTEMÓW TI PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH: 17-18.12.2018 – GDYNIA

Strona 1 z 14

UWAGA: II termin szkolenia BTI

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE. SZACOWANIE RYZYKA DLA SYSTEMÓW TI PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Szkolenie 2-dniowe skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy teleinformatyczne (TI), w tym także samodzielne stanowiska komputerowe, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji przez kierownika jednostki organizacyjnej do klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej, odpowiednio przez ABW czy SKW. Proces uruchomienia od podstaw, czy recertyfikacji (po upływie 5 lat) istniejącego systemu, wymaga znajomości wielu szczegółowych przepisów z ochrony informacji niejawnych.

W trakcie tych dwóch dni  wykładowca omówi regulacje prawne dotyczące organizacji systemu TI, poprowadzi warsztaty obrazujące zasady opracowania dokumentacji SWB i PBE według nowych standardów i zaleceń DBTI ABW, a także dokona szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach TI.

 

Informuję zainteresowane osoby i podmioty gospodarcze o możliwości przeprowadzenia WARSZTATÓW w Gdyni w dniach 17 i 18 grudnia 2018 roku w godzinach 9.15 – 14.15 w sali konferencyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej MSM ul. Paprykowa 12.

 Koszt 750 zł od osoby, bez noclegu i wyżywienia .W przypadku większej liczby osób z tej samej jednostki organizacyjnej wymieniona opłata podlega negocjacji.

 Przewiduję na sali do dyspozycji słuchaczy w każdym dniu: kawę, herbatę, ciastka, soki.

Zgłoszenia udziału w warsztatach na druku Karty Zgłoszenia proszę kierować na :

adres e-mail: op@zgospoin.com.pl, awaryjnie na faks: 58 301 11 25 (Muzeum Narodowe)

do dnia 11 grudnia 2018 r. 

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie do w/w terminu 6-u osób.

Kontakt z organizatorami: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

 

Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

Wojciech Kanka

 

Do pobrania:

  1. karta zgłoszenia

MENU