SPRAWDZENIE STANU POPRAWNOŚCI WDROŻENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ ZASAD I PROCEDUR WYMAGANYCH NA PODSTAWIE RODO – warsztaty

Strona 7 z 24

SPRAWDZENIE STANU POPRAWNOŚCI WDROŻENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ ZASAD I PROCEDUR WYMAGANYCH NA PODSTAWIE RODO  –  warsztaty

Szanowni Państwo, obowiązujące od maja 2018 roku przepisy o ochronie danych osobowych, w skład których wchodzą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej – RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), wskazują na bezwzględną konieczność wdrożenia przez Administratorów Danych szeregu nowych procedur, zmodyfikowania treści i sposobów spełniania obowiązków informacyjnych wobec osób, których danych podlegają przetwarzaniu, opracowania nowej dokumentacji  opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Wykładowca poprowadzi warsztaty mające w założeniu pomóc Inspektorom Ochrony Danych ( innym osobom zajmującym się w jednostkach organizacyjnych wdrożeniem i stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych) w  dokonaniu  oceny stopnia poprawności wdrożenia dyspozycji wynikających z RODO. Zaprezentowane zostaną również uczestnikom zajęć wzory dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Warsztaty mają charakter uniwersalny tzn. dedykowane są dla przedstawicieli podmiotów zarówno sfery publicznej, jak i niepublicznej.

Zajęciaprzeprowadzi ekspert z zakresu ochrony danych osobowych  Witold RYGIEL.

Warsztaty zaplanowane sąw Gdyni w dniu  6 czerwca 2019 roku w godzinach:  9.15 – 14.15  w sali  Młodzieżowej Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Gdyni – Dąbrowie ul. Paprykowa 12.

Koszt 400  zł od osoby ( faktura zw. z VAT  podstawa: art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług).  

Zgłoszenia udziału w warsztatach na druku Karty Zgłoszenia proszę kierować  na adres:

e-mail: op@zgospoin.com.pl  lub faks: 58 301 11 25 (Muzeum Narodowe) do 31 maja 2019 r.

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie się 7 osób.

Kontakt z organizatorami: sekretarz: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

Serdecznie zapraszam
Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN
Wojciech Kanka

KARTA ZGŁOSZENIA

MENU