PRAKTYCZNE SPOSOBY WDROŻENIA PRZEPISÓW RODO W DZIAŁALNOŚCI URZĘDU, SPÓŁKI LUB FIRMY – warsztaty

Strona 4 z 24

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej – RODO).

Nowe przepisy budzą liczne kontrowersje w aspekcie ich praktycznego stosowania wśród administratorów danych. W czasie planowanych zajęć uczestnicy zapoznani zostaną (na omawianych przykładach)
z rozwiązaniem najczęściej spotykanych problemów, wg następującej listy tematycznej:

  • Dobór optymalnych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych.
  • Katalog incydentów związanych z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych.
  • Dobór środków organizacyjno-technicznych wspomagających ochronę przetwarzanych danych.
  • Dobór środków wspomagających ochronę obszaru przetwarzania
  • Praktyczne porady dotyczące zasad, sposobów i częstotliwości realizacji obowiązków informacyjnych wobec podmiotów danych.
  • Zasady retencji danych osobowych.

Warsztaty mają charakter uniwersalny są dla przedstawicieli podmiotów sfery publicznej, jak i niepublicznej.

Zajęciaprzeprowadzi ekspert z zakresu ochrony danych osobowych  Witold RYGIEL.

Warsztaty zaplanowane sąw Gdyni w dniu 3 października 2019 roku w godzinach: 9.15 – 14.15 w sali Młodzieżowej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Gdyni – Dąbrowie ul. Paprykowa 12.

Koszt 400 zł od osoby ( faktura zw. z VAT  podstawa: art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług).

Zgłoszenia udziału w warsztatach na druku Karty Zgłoszeniaproszę kierować  na adres:

e-mail: op@zgospoin.com.pl  lub awaryjnie faks: 58 301 11 25 (Muzeum Narodowe) do godz.12.00 dnia 30 września 2019 r.

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie się minimum 6 osób.

Kontakt z organizatorami: sekretarz: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

Wojciech Kanka

MENU