OPRACOWYWANIE WYBRANEJ DOKUMENTACJI ADMINISTRATORA DANYCH WYMAGANEJ PRZEPISAMI RODO – GDYNIA – 9.10.2018

Strona 7 z 14

OPRACOWYWANIE WYBRANEJ DOKUMENTACJI ADMINISTRATORA DANYCH WYMAGANEJ PRZEPISAMI RODO

 Obowiązujące obecnie przepisy o ochronie danych osobowych, w skład których wchodzą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej – RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), wskazują na konieczność prowadzenia przez Administratorów Danych określonej dokumentacji  opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki  techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę  przetwarzanych danych.

Wykładowca poprowadzi warsztaty obrazujące zasady i sposób opracowywania wybranych dokumentów, o zasadniczym  i węzłowym przeznaczeniu dla każdego Administratora Danych.

Warsztaty poświęcone zostaną tworzeniu następującej dokumentacji:

 

  • „Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych” prowadzony na podstawie art. 30 1 RODO.
  • „Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora” prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 RODO.
  • Procedura nadawania / zmiany / wycofywania, upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych.
  • Zasady przetwarzania danych osobowych w systemach monitoringu wizyjnego.
  • Dokumentacja dotycząca postępowań prowadzonych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

 

Warsztaty mają charakter uniwersalny tzn. dedykowane są dla przedstawicieli podmiotów zarówno sfery publicznej, jak i niepublicznej.

 

Zajęcia przeprowadzi ekspert z zakresu ochrony danych osobowych  Witold RYGIEL.

Warsztaty zaplanowane są w Gdyni w dniu  9 października 2018 roku w godzinach:  9.15 – 14.15  w sali  Młodzieżowej Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Gdyni – Dąbrowie ul. Paprykowa 12.

Koszt 450  zł od osoby ( faktura zw. z VAT  podstawa: art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od  towarów i usług).  

Zgłoszenia udziału w warsztatach na druku Karty Zgłoszenia proszę kierować  na adres:

e-mail: op@zgospoin.com.pl  lub awaryjnie faks: 58 301 11 25 (Muzeum) do 3 października 2018 r.

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie się 8 osób.

Kontakt z organizatorami: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

 

Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

                  Wojciech Kanka

Do pobrania:

karta zgłoszenia

 

MENU