OCENA SKUTKÓW DLA DANYCH OSOBOWYCH-SZACOWANIE RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ-warsztaty-16 i 17 kwietnia 2018 GDYNIA

Strona 6 z 26
OCENA SKUTKÓW DLA DANYCH OSOBOWYCH-SZACOWANIE RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ-warsztaty-16 i 17 kwietnia 2018 GDYNIA

OCENA SKUTKÓW DLA DANYCH OSOBOWYCH – SZACOWANIE RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ – warsztaty

 Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku mija okres przejściowy na wdrożenie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

W RODO szczególny nacisk położono na zagadnienia z zakresu szacowania ryzyka naruszenia praw  i wolności osób, których dane dotyczą, a także ryzyka naruszenia interesów administratora.  Co zasługuje na uwagę!?RODO – nie wskazuje ściśle określonych procedur w tym zakresie!

W trakcie 2-dniowych warsztatów omówione będą przepisy w zakresie oceny skutków dla danych osobowych oraz przeprowadzone ćwiczenia praktyczne  w zakresie dokonywania szczegółowej analizy  procesów przetwarzania danych i samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w konkretnym przypadku jest narażone !

 Informuję zainteresowane osoby i podmioty gospodarcze o możliwości przeprowadzenia WARSZTATÓW w Gdyni w dniach 16 i 17 kwietnia 2018 roku w godzinach 9.15-14.15 w sali konferencyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej MSM ul. Paprykowa 12.

 Koszt 800 zł od osoby, bez noclegu i wyżywienia. W przypadku większej liczby osób z tej samej jednostki organizacyjnej wymieniona opłata podlega negocjacji.

 Przewiduję na sali do dyspozycji słuchaczy w każdym dniu: kawę, herbatę, ciastka, soki.

Zgłoszenia udziału w warsztatach na druku  Karty Zgłoszenia proszę kierować  na :

adres e-mail: op@zgospoin.com.pl, awaryjnie na faks: 58 301 11 25 (Muzeum Narodowe)

do dnia 10 kwietnia 2018 r.

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie do w/w terminu 6-u osób.

Kontakt z organizatorami: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

  

Serdecznie zapraszam

 Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

Wojciech Kanka

Do pobrania:

Karta Zgłoszenia

MENU