ODDZIAŁ POMORSKI

SKŁAD WŁADZ ODDZIAŁU POMORSKIEGO OSPOIN

ZARZĄD ODDZIAŁU

Prezes – Wojciech KANKA

Wiceprezes – Marian SERAFIN

Sekretarz – Jan GRONDA

Skarbnik – Marian BARTNIK

Członek – Tomasz HOPCIA

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Antoni DŁUGOWOLSKI

Z-ca Przewodniczącego – Zbigniew BIAŁKOWSKI

Sekretarz – Bogdan RULEWSKI

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący – Jan KRĘCZKOWSKI

Z-ca Przewodniczącego – Stanisław MIAZGA

Sekretarz – Krzysztof SWIBURTOWICZ

MENU