Aktualności – Oddział Pomorski

Uprzejmie zapraszam Państwa na październikowy Kurs online. Program zapewnia przygotowanie  teoretyczne i praktyczne – także osób nie związanych do tej pory z ochroną informacji niejawnych – w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. RAMOWY Plan kursu znajdziecie Państwo w załączeniu do zaproszenia. Szkolenie kończy się wydaniem…

Uprzejmie zapraszam Państwa na 2-dniowe warsztaty dla osób z  samorządu terytorialnego zatrudnionych lub przeznaczonych do pełnienia funkcji pełnomocnika ochrony, a także dla pracowników pionu ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji systemu ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w organach jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym…

Uprzejmie zapraszam Państwa na kolejną wakacyjną edycję Kurs w czasie wakacji. Program – jak zawsze –  zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. RAMOWY Plan kursu znajdziecie Państwo w załączeniu do zaproszenia. Szkolenie kończy się wydaniem i przesłaniem listem…

KURS KANCELARII NIEJAWNYCH I TAJNYCH 12-14 lipiec 2021 r.9-11 sierpień 2021 r.27-29 wrzesień 2021 r.11-13 październik 2021 r.8-10 listopad 2021 r.20-22 grudzień 2021 r. KURS-online dla kierowników i  personelu  kancelarii  tajnych  i  niejawnych  Trzydniowy dniowy Kurs, dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów…

Uprzejmie zapraszam Państwa na Kurs w czasie wakacji, dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych zorganizowany na prośbę osób, które nie mogły uczestniczyć w kursie organizowanym w maju tego roku. Program – jak zawsze –  zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji…

MENU