Aktualności – Oddział Pomorski

 KONWERSATORIUM DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 24-25.05.2018 r. Planowane szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w podmiotach gospodarczych. Spotkanie ma na celu przypomnienie, przedyskutowanie, w sposób usystematyzowany pod kierunkiem eksperta i wieloletniego wykładowcy, zadań i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie…

KURS DLA KIEROWNIKÓW ORAZ PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH   Szanowni Państwo ZAPRASZAM zainteresowanych pracą w kancelarii tajnej/niejawnej oraz innych komórkach odpowiedzialnych za ewidencjonowanie, przechowywanie, przesyłanie, udostępnianie, archiwizację oraz brakowanie materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej. Intensywny 3-dniowy kurs, prowadzony od lat przez doświadczonego wykładowcę i praktyka z ochrony informacji niejawnych, zapewni przygotowanie teoretyczne i praktyczne…

WARSZTATY DLA PERSONELU KANCELARII TAJNYCH  I NIEJAWNYCH Warsztaty skierowane są do kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej (także dla wszystkich, którzy byli na KURSACH  3 dniowych organizowanych przez Oddział Pomorski). Celem szkolenia jest ćwiczenie nawyków w prowadzeniu ewidencji i ekspedycji dokumentów na „nowych…

TWORZENIE DOKUMENTACJI OPISUJĄCEJ SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ PRZETWARZANYCH DANYCH W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW RODO-warsztaty  Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązujące obecnie przepisy o ochronie danych osobowych utracą moc i zastąpione zostaną przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony…

OCENA SKUTKÓW DLA DANYCH OSOBOWYCH-SZACOWANIE RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ-warsztaty-16 i 17 kwietnia 2018 GDYNIA

OCENA SKUTKÓW DLA DANYCH OSOBOWYCH – SZACOWANIE RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ – warsztaty  Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku mija okres przejściowy na wdrożenie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia…

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE. SZACOWANIE RYZYKA DLA SYSTEMÓW TI PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH  Szkolenie 2-dniowe skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy teleinformatyczne (TI), w tym także samodzielne stanowiska komputerowe, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji przez kierownika jednostki organizacyjnej do klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej, odpowiednio przez…

WARSZTATY nt. EWIDENCJONOWANIE  I  EKSPEDYCJA  MATERIAŁÓW  NIEJAWNYCH  MIĘDZYNARODOWYCH   Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników i pracowników kancelarii tajnych-międzynarodowych oraz osób, które prowadzą lub będą prowadziły ewidencję materiałów niejawnych międzynarodowych w jednostce organizacyjnej. Celem dwudniowego szkolenia jest zapoznanie z obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej-międzynarodowej oraz ćwiczenie (doskonalenie) nawyków w prowadzeniu ewidencji i…

PLAN szkolenia Oddziału Pomorskiego OSPOIN na I półrocze 2018 r. TEMAT 1 :  EWIDENCJONOWANIE  I  EKSPEDYCJA  MATERIAŁÓW  NIEJAWNYCH  MIĘDZYNARODOWYCH- warsztaty Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników i pracowników kancelarii tajnych-międzynarodowych oraz osób, które prowadzą lub będą prowadziły ewidencję materiałów niejawnych międzynarodowych w jednostce organizacyjnej. Celem dwudniowego szkolenia jest zapoznanie z obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji i…

KURS DLA PRACOWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH I PRACOWNIKÓW KANCELARII NIEJAWNYCH 18- 20.12.2017-GDYNIA

KURS DLA PRACOWNIKÓW  KANCELARII  TAJNYCH  I  PRACOWNIKÓW  KANCELARII NIEJAWNYCH Szanowni Państwo ZAPRASZAM zainteresowanych pracą w kancelarii tajnej oraz innych komórkach odpowiedzialnych za ewidencjonowanie, przechowywanie, przesyłanie, udostępnianie, archiwizację oraz brakowanie materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej. Intensywny 3-dniowy kurs, prowadzony od lat przez doświadczonego wykładowcę i praktyka z ochrony informacji niejawnych, zapewni przygotowanie teoretyczne i praktyczne do…

ZASADY I SPOSOBY OCHRONY TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM  Szkolenie poświęcone będzie praktycznym aspektom ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez podmioty dysponujące informacjami tej kategorii.              Zajęcia adresowane są w szczególności do uczestników życia gospodarczego, tj. przedsiębiorców, w tym przedstawicieli spółek komunalnych.   Uczestnikom seminarium zaprezentowane zostaną między innymi następujące zagadnienia:  Zasady kwalifikowania informacji, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa…

MENU