Aktualności – Oddział Pomorski

UWAGA: W dniu 28 października została zamknięta lista uczestników – 12 osób. Kolejny KURS przewidywany jest w lutym 2020 roku. Szczegóły ukażą się w nowym PLANIE Stowarzyszenia na 2020 r. Szanowni Państwo ZAPRASZAM na Kurs , dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy…

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej – RODO). Nowe przepisy budzą liczne kontrowersje w aspekcie ich praktycznego stosowania…

Szkolenie 2-dniowe skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy teleinformatyczne (TI), w tym także samodzielne stanowiska komputerowe, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji przez kierownika jednostki organizacyjnej do klauzuli ZASTRZEZONE lub wyższej, odpowiednio przez ABW czy SKW. Proces uruchomienia od podstaw, czy recertyfikacji (po upływie 5 lat) istniejącego systemu, wymaga znajomości wielu szczegółowych przepisów z ochrony…

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej – RODO). Nowe przepisy budzą liczne kontrowersje w aspekcie ich praktycznego stosowania…

Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w podmiotach gospodarczych. Spotkanie ma na celu przypomnienie, przedyskutowanie, w sposób usystematyzowany pod kierunkiem eksperta i wieloletniego wykładowcy, zadań i obowiązków wynikających   z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być przestrzegane w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Wybrana…

TEMAT 8:  KONWERSATORIUM  DLA  PRACOWNIKÓW  PIONÓW  OCHRONY  INFORMACJI  NIEJAWNYCH. Planowane szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w podmiotach gospodarczych. Spotkanie ma na celu przypomnienie, przedyskutowanie, w sposób usystematyzowany pod kierunkiem eksperta i wieloletniego wykładowcy, zadań i obowiązków wynikających   z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny…

SPRAWDZENIE STANU POPRAWNOŚCI WDROŻENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ ZASAD I PROCEDUR WYMAGANYCH NA PODSTAWIE RODO  –  warsztaty Szanowni Państwo, obowiązujące od maja 2018 roku przepisy o ochronie danych osobowych, w skład których wchodzą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…

NOWOŚĆ !!! WARSZTATY DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA OCHRONY W ORGANACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Proponujemy eksperckie  jednodniowe szkolenie  dedykowane  dla pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w organach jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej,…

WARSZTATY przeniesione z 11-12 marzec 2019 r. BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE. SZACOWANIE RYZYKA DLA SYSTEMÓW TI PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH Szkolenie 2-dniowe skierowane jest do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, inspektorów i administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy teleinformatyczne (TI), w tym także samodzielne stanowiska komputerowe, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji przez kierownika jednostki organizacyjnej do klauzuli ZASTRZEZONE lub wyższej, odpowiednio przez ABW…

Szanowni Państwo, warsztaty skierowane są do kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej, także dla wszystkich, którzy byli na KURSACH trzydniowych organizowanych przez Oddział Pomorski. Celem szkolenia jest ćwiczenie nawyków w prowadzeniu ewidencji i ekspedycji dokumentów na „nowych zasadach” zgodnie z postanowieniami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Informuję zainteresowane osoby…

MENU