ODDZIAŁ POMORSKI

SKŁAD WŁADZ ODDZIAŁU POMORSKIEGO OSPOIN

ZARZĄD ODDZIAŁU

Prezes – Wojciech KANKA

Wiceprezes – Marian SERAFIN

Sekretarz – Jan GRONDA

Skarbnik – – Marian BARTNIK

Członek – Tomasz HOPCIA

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Antoni DŁUGOWOLSKI

Członek – Zbigniew BIAŁKOWSKI

Członek – Bogdan RULEWSKI

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący – Jan KRĘCZKOWSKI

Członek – Stanisław MIAZGA

Członek – Krzysztof SWIBURTOWICZ

 

BIURO – ODDZIAŁ POMORSKI

SIEDZIBA:

ul. Jana z Kolna 8

81-912 Gdynia

 

POCZTA:

Przegródka 71

81-301 Gdynia 1

 

Tel. (058) 726-60-47

Tel./fax: (058) 669-33-10

 

MENU