5, 6, 7 października 2020 r. -KURS ONLINE

Strona 4 z 4

DLA KIEROWNIKÓW I PERSONELU KANCELARII TAJNYCH I NIEJAWNYCH

Uprzejmie zapraszam na Kurs , dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych – przeprowadzany eksperymentalnie w nowych uwarunkowaniach dydaktycznych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Kurs zaplanowany na 3 dni (5, 6 i 7 października) prowadzony będzie przez Pana mgr  inż. Marka Anzela – wieloletniego wykładowcy Oddziału Pomorskiego, wykładowcy na uczelniach w Polsce, autora wielu specjalistycznych poradników z zakresu ochrony informacji  niejawnych. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia (certyfikatu) imiennego i przesłaniem Pocztą Polską na adres podany w Karcie zgłoszenia.

Koszt Kursu: 900 zł (brutto)* od osoby. Zgłoszenia udziału w Kursie na druku Karty Zgłoszenia

proszę kierować na pocztę internetową Stowarzyszenia:

900 zł (brutto)* od osoby.

adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do dnia 25 września 2020 r.

Szkolenie odbędzie się przy wykorzystaniu komunikatora SKYPE. Na kilka dni przed rozpoczęciem zajęć otrzymacie Państwo link. Aby wziąć udział w Kursie-online, należy kliknąć w podany link.

Prezentację multimedialną oraz materiały szkoleniowe (dzienniki, rejestry, wzory dokumentów) będą indywidualnie wysłane do Państwa na pocztę mailową podaną w Karcie zgłoszenia.

Wskazane materiały szkoleniowe, uczestnik będzie musiał wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne prowadzone w trakcie Kursu.

W celu ułatwienia współpracy podczas zajęć online należy: przygotować miejsce do nauki oraz system informatyczny.

  1. Miejsce do nauki obejmuje: komputer, stół/biurko, notatnik, długopis i wszelkie pomoce biurowe/naukowe.
  2. System, zalecane przeglądarki: Chrome, Edge lub Internet Explorer. Jeśli system nie działa, zalecamy usunąć historię wyszukiwania w przeglądarce, zresetować komputer        i zainstalować ponownie aplikację ZOOM lub załadować ponownie stronę w przeglądarce.

Przewidujemy w dniu 1 października  o godz. 10.00  próbę generalną połączenia online. Należy kliknąć w link, który otrzymaliście Państwo w mailu.

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest udział przynajmniej 5-u osób!

Kontakt z organizatorami: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN
Wojciech Kanka

*/ faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

MENU