KURS KIEROWNIKÓW I PRACOWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH – WRZESIEŃ 2017 r. WARSZAWA

Strona 18 z 26

KURS KIEROWNIKÓW I PRACOWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH

 13-15.09.2017 r.

Kurs kierujemy do kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej.

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych SERDECZNIE ZAPRASZA zainteresowane osoby na kurs, którego celem jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności zgodnych z ustawą z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 Kurs odbywa się w dniach 13-15.09.2017 roku

w Warszawie ul. Hoża 51.

Koszt 1200,00 zł (brutto)* od osoby

Koszt szkolenia obejmuje:    

  1. wykłady i materiały szkoleniowe,
  2. salę wykładową,
  3. przerwę kawową ciągłą oraz 2 x lunch,
  4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Płatność przelewem w terminie 7 dni, po otrzymaniu faktury.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na druku KARTY ZGŁOSZENIA na nr faksu: 22 625 60 30 lub adres e-mail: zgospoin@zgospoin.com.pl

do 06.09.2017 r.

*Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zebranie przez organizatora minimum 6 osób.

Kontakt z organizatorami: 22 625 60 30 lub zgospoin@zgospoin.com.pl

Serdecznie zapraszam

 

Dokumenty do pobrania:

 

  1. Karta zgłoszenia
  2. Program szkolenia

* faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

MENU