KURS DLA KIEROWNIKÓW ORAZ PERSONELU KANCELARII TAJNYCH I NIEJAWNYCH: 21-23 maja 2018 – Gdynia

Strona 3 z 26

KURS

DLA KIEROWNIKÓW ORAZ PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH

 

Szanowni Państwo ZAPRASZAM zainteresowanych pracą w kancelarii tajnej/niejawnej oraz innych komórkach odpowiedzialnych za ewidencjonowanie, przechowywanie, przesyłanie, udostępnianie, archiwizację oraz brakowanie materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej.

Intensywny 3-dniowy kurs, prowadzony od lat przez doświadczonego wykładowcę i praktyka z ochrony informacji niejawnych, zapewni przygotowanie teoretyczne i praktyczne do tej odpowiedzialnej pracy – według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Kończy się egzaminem-testem i wydaniem zaświadczenia (certyfikatu) imiennego.

 Informuję zainteresowane osoby i podmioty gospodarcze o planowanym terminie KURSU w  GDYNI w dniach 21, 22 i 23 maja 2018 roku  w godzinach 9.15 – 14.15 w sali konferencyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni – Dąbrowie przy ulicy Paprykowej 12 – koszt  1000 zł (brutto)* od osoby, bez noclegu i wyżywienia

W każdym dniu przewiduję na sali do dyspozycji słuchaczy: kawę, herbatę, ciastka, soki, wodę oraz materiały biurowe – dydaktyczne.

Zgłoszenia udziału w Kursie na druku Karty Zgłoszenia proszę kierować  na :

adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  lub awaryjnie faks: 58 301 11 25

  do dnia 15 maja 2018 r.

 Warunkiem zorganizowania Kursu jest zgłoszenie formalne na KARCIE do w/w terminu  6-u osób.

Kontakt z organizatorami: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

Wojciech Kanka

 

 */ faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W przypadku większej liczby osób z tej samej jednostki organizacyjnej wymieniona opłata podlega negocjacji.

Do pobrania:

Karta Zgłoszenia

MENU