KONWERSATORIUM DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH.

Strona 5 z 24

Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w podmiotach gospodarczych. Spotkanie ma na celu przypomnienie, przedyskutowanie, w sposób usystematyzowany pod kierunkiem eksperta i wieloletniego wykładowcy, zadań i obowiązków wynikających   z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być przestrzegane w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Wybrana metoda zajęć pozwala, w ciągu zaplanowanych dwóch dni,wyjaśnić zadawane przez Państwa indywidualne pytania, wątpliwości, problemy.

Między innymi, zaplanowano nw. tematykę:

  • przygotowanie i przeprowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych 
  • zasady opracowania i podstawowe elementy, które powinna zawierać dokumentacja opracowywana przez pełnomocnika ochrony
  • archiwizacja i brakowanie dokumentów niejawnych w świetle nowo obowiązującego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2015.1743),
  • zastosowanie przepisów RODO w ochronie informacji niejawnych (zbiory danych osobowych przetwarzanych przez pełnomocnika ochrony).

Informuję zainteresowane podmioty gospodarcze o możliwości przeprowadzenia szkolenia  w Gdyni w dniu 1 i 2 października 2019 roku w godzinach 9.15 – 14.15 w sali konferencyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej MSM ul. Paprykowa 12.

Zajęcia przeprowadzi wieloletni wykładowca OP OSPOIN, ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych Pan Marek ANZEL.

 Koszt  800 zł od osoby (faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług).

Zgłoszenia udziału w szkoleniu  na druku Karty Zgłoszeniaproszę kierować  na :

adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  lub awaryjnie na faks: 58 301 11 25 (Muzeum)

do dnia 23 września 2019 r.

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie się 7-u osób. Liczba uczestników ograniczona do 12 osób ze względu na pojemność sali !

Kontakt z organizatorami: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

Wojciech Kanka

MENU