KONWERSATORIUM DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH: 24-25.05.2018 – Gdynia

Strona 2 z 26

 KONWERSATORIUM DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

24-25.05.2018 r.

Planowane szkolenie skierowane jest do pełnomocników ochrony ich zastępców, pracowników pionów ochrony oraz innych osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w podmiotach gospodarczych. Spotkanie ma na celu przypomnienie, przedyskutowanie, w sposób usystematyzowany pod kierunkiem eksperta i wieloletniego wykładowcy, zadań i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Wybrana metoda zajęć pozwala, w ciągu zaplanowanych dwóch dni, wyjaśnić zadane przez Państwa indywidualne pytania, wątpliwości, problemy.

Między innymi, zaplanowano nw. tematykę:

  • przygotowanie i przeprowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym kontroli okresowej ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  • zasady opracowania i podstawowe elementy, które powinna zawierać dokumentacja opracowywana przez pełnomocnika ochrony (Plan ochrony informacji niejawnych; Instrukcja dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w jednostce organizacyjnej oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego; Dokumentacja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych; Analiza Poziomu Zagrożeń),
  • archiwizacja i brakowanie dokumentów niejawnych w świetle nowo obowiązującego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2015.1743),
  • zastosowanie przepisów RODO w ochronie informacji niejawnych (zbiory danych osobowych przetwarzanych przez pełnomocnika ochrony).

Koszt udziału 800 zł od osoby (faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), bez noclegu i wyżywienia .W przypadku większej liczby osób z tej samej jednostki organizacyjnej wymieniona opłata podlega negocjacji. Udział 4-ch i więcej osób z jednej firmy kwalifikuje do maksymalnej bonifikaty 25% dla każdej osoby.  

Zgłoszenia proszę kierować na druku Karty Zgłoszenia do dnia 16 maja 2018 r.

najlepiej  przez internet :

 

adres e-mail: op@zgospoin.com.pl lub na faks: 58 301 11 25 (Muzeum)

Liczba miejsc ograniczona do  12 osób.

Kontakt z organizatorami: v-ce prezes: 602 824 207, prezes: 600 509 311.

  Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN

Wojciech Kanka

Do pobrania:

1. Karta Zgłoszenia

MENU