INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OSPOIN

Strona 17 z 18
INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OSPOIN

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OSPOIN

 

Szanowni koledzy!!

chcę przypomnieć o statutowym obowiązku opłacania składek członkowskich OSPOIN.
Składka roczna wynosi 120 zł, to znaczy 10 zł miesięcznie.
Można opłacać także kwartalnie 30 zł, półrocznie 60 zł.
Wpłata na konto Stowarzyszenia:

BRE BANK S.A. O/WARSZAWA ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa,
nr rachunku: 75 1140 1010 0000 2356 1300 1001


Tytuł wpłaty: składka członkowska OSPOIN za np. 6 miesięcy 2009 r. (za rok 2009).

Serdecznie pozdrawiam
Prezes Oddziału Pomorskiego
Wojciech Kanka

MENU