Druki do kancelarii tajnej

Strona 20 z 24

Oddział Pomorski OSPOIN wychodząc naprzeciw wielu zapytaniom telefonicznym w ciągu ostatnich dni 2010 roku, po konsultacji z Wydawnictwa Akcydensowe SA, 81-317 GDYNIA ul. Warszawska 15 podaje do wiadomości zainteresowanych, że placówka w Gdyni i Gdańsku dysponuje kompletem druków do kancelarii tajnej wprowadzonych:

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz.U.2010.114.765)

  • Dziennik ewidencji Wkt – 104, księga 96 kart., format A4, oprawa twarda, cena netto – 25,00 zł
  • Rejestr wydanych przedmiotów Wkt – 105, księga 96 kart., format A4, oprawa twarda, cena netto – 25,00 zł
  • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek Wkt – 111, księga 96 kart., format A4, oprawa twarda, cena netto – 25,00 zł
  • Książka doręczeń przesyłek miejscowych Wkt – 140, układ pionowy, księga 96 kart., format A4, oprawa twarda, cena netto – 25,00 zł
  • Książka doręczeń przesyłek miejscowych Wkt – 140/1 układ poziomy, księga 96 kart., format A4, oprawa twarda, cena netto – 25,00 zł
  • Karta zapoznania się z dokumentem Wkt – 115, format A4, bl. 50kart., cena netto – 6,10 zł
  • Wykaz przesyłek nadanych Wkt – 132 S (samokopiujący), format A5, bl. 60 kart. , cena netto – 3,15 zł

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228)

  • Ankieta bezpieczeństwa osobowego Wkt-137, format A4, zeszyt 26 str., cena netto – 6,50 zł
obowiązujących od 01 stycznia 2011 r.


Podaję dane kontaktowe:

Wydawnictwa Akcydensowe SA,
81-317 Gdynia, ul. Warszawska 15, tel. 58/620-32-34, 667/70-70-76, fax 58/621-67-12, akcydensy@gmail.com, w godz. 8:00 – 16:00
80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 37E, tel./fax 58/342-59-86, w godz. 9:00 – 17:00
(druki mogą być również przesyłane kurierem lub pocztą).

Prezes
Oddziału Pomorskiego OSPOIN
Wojciech Kanka

MENU