Author archive: LASOTA

Oddział Pomorski OSPOIN wychodząc naprzeciw wielu zapytaniom telefonicznym w ciągu ostatnich dni 2010 roku, po konsultacji z Wydawnictwa Akcydensowe SA, 81-317 GDYNIA ul. Warszawska 15 podaje do wiadomości zainteresowanych, że placówka w Gdyni i Gdańsku dysponuje kompletem druków do kancelarii tajnej wprowadzonych: Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz.U.2010.114.765) Dziennik ewidencji Wkt – 104, księga 96 kart.,…

Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce

Zwrócił się do nas Pan Grzegorz z ŻELECHOWA, który aktualnie pisze pracę na temat „Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce” i zbiera informacje na ten temat tj: gdzie to się zaczęło w jakim wieku z jakiej przyczyny, za kogo panowania, co się działo za czasów wojennych. Pytanie te, za naszym pośrednictwem kieruje do pełnomocników z całej Polski. W jego imieniu prosimy jakiekolwiek informacje kierować na adres mikołaj-22@o2.pl Za pomoc koledze w tym…

Uwaga! Prezes Zarządu Oddziału Pomorskiego OSPOIN zawiadamia, że nie odbędzie się w pierwotnie planowanym terminie 19 maja 2014 seminarium „Ustawa o ochronie danych osobowych po nowelizacji”. Powodem jest opóźnienie publikacji nowelizacji ustawy. Seminarium odbędzie się w późniejszym terminie. Odpowiednią zmianę wprowadzono do planu szkoleń OP OSPION na I półrocze br.

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OSPOIN

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OSPOIN   Szanowni koledzy!! chcę przypomnieć o statutowym obowiązku opłacania składek członkowskich OSPOIN. Składka roczna wynosi 120 zł, to znaczy 10 zł miesięcznie. Można opłacać także kwartalnie 30 zł, półrocznie 60 zł. Wpłata na konto Stowarzyszenia: BRE BANK S.A. O/WARSZAWA ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa, nr rachunku: 75 1140 1010 0000 2356 1300 1001 Tytuł wpłaty:…

Organizacja specjalistycznych szkoleń

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych (OSPOIN), w ramach swojej działalności statutowej, oferuje członkom stowarzyszenia i innym zainteresowanym osobom: Organizację szkoleń specjalistycznych: Proponowane bloki tematyczne. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY INFORMACJI W RP ZASADY BUDOWY SYSTEMU OCHRONY ZASOBÓW INFORMACYJNYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI BIZNESOWYCH SZKOLENIE TYPU WARSZTATOWEGO

MENU