Author archive: Administrator

Uprzejmie zapraszam Państwa na 3-dniowy Kurs dla Inspektorów BTI, administratorów systemu, personelu bezpieczeństwa BTI.  Kurs zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. Program obejmuje między innymi: przygotowanie pomieszczeń (obszarów) przeznaczonych do eksploatacji systemu TI, dobór odpowiedniego sprzętu (kategorii ochrony elektromagnetycznej), strukturę i zawartość dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, proces szacowania ryzyka. RAMOWY Plan kursu znajdziecie…

Uprzejmie zapraszam Państwa na listopadowy Kurs online. Program zapewnia przygotowanie  teoretyczne i praktyczne – także osób nie związanych do tej pory z ochroną informacji niejawnych – w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. RAMOWY Plan kursu znajdziecie Państwo w załączeniu do zaproszenia. Szkolenie kończy się wydaniem…

DLA PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY, ZASTĘPCÓW PEŁNOMOCNIKÓW, KANDYDATÓW DO OBJĘCIA TYCH STANOWISK Uprzejmie zapraszam Państwa na 3-dniowe warsztaty w trakcie, których omówione zostaną i przedyskutowane zadania, wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane w pionach ochrony w każdej jednostce organizacyjnej, bez względu na klauzule tajności przetwarzanych informacji. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi: dokumentację opracowywaną przez POIN (w tym: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa…

Uprzejmie zapraszam Państwa na kolejną wakacyjną edycję Kurs w czasie wakacji. Program – jak zawsze –  zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. RAMOWY Plan kursu znajdziecie Państwo w załączeniu do zaproszenia. Szkolenie kończy się wydaniem i przesłaniem listem…

KURS KANCELARII NIEJAWNYCH I TAJNYCH 12-14 lipiec 2021 r.9-11 sierpień 2021 r.27-29 wrzesień 2021 r.11-13 październik 2021 r.8-10 listopad 2021 r.20-22 grudzień 2021 r. KURS-online dla kierowników i  personelu  kancelarii  tajnych  i  niejawnych  Trzydniowy dniowy Kurs, dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów…

Uprzejmie zapraszam Państwa na Kurs w czasie wakacji, dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych zorganizowany na prośbę osób, które nie mogły uczestniczyć w kursie organizowanym w maju tego roku. Program – jak zawsze –  zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji…

MENU