Aktualności

PLAN  szkolenia Oddziału Pomorskiego OSPOIN na I półrocze 2019 r. TEMAT 1: KURS DLA KIEROWNIKÓW I PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH – kurs Intensywny 3-dniowy kurs dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych. Program kursu zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według nowo obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia…

SZANOWNI KOLEDZY ! Serdecznie zapraszam 19 stycznia (sobota) godz. 11.00 do 13.00  na Roczne Spotkanie Członków i Sympatyków Oddziału Pomorskiego OSPOIN.  Okres przed Świętami Bożego Narodzenia nie jest najlepszy na takie spotkania z różnych względów (między innymi rodzinnych wyjazdów, urlopów ). Zauważyliście, że  przez ostatnie dwa lata organizuję  nasze spotkanie na początku Nowego Roku. Podzielę się, jak zawsze, wszystkimi  sprawami związanymi z funkcjonowaniem STOWARZYSZENIA, w tym…

Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce

Zwrócił się do nas Pan Grzegorz z ŻELECHOWA, który aktualnie pisze pracę na temat „Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce” i zbiera informacje na ten temat tj: gdzie to się zaczęło w jakim wieku z jakiej przyczyny, za kogo panowania, co się działo za czasów wojennych. Pytanie te, za naszym pośrednictwem kieruje do pełnomocników z całej Polski. W jego imieniu prosimy jakiekolwiek informacje kierować na adres mikołaj-22@o2.pl Za pomoc koledze w tym…

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OSPOIN

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OSPOIN   Szanowni koledzy!! chcę przypomnieć o statutowym obowiązku opłacania składek członkowskich OSPOIN. Składka roczna wynosi 120 zł, to znaczy 10 zł miesięcznie. Można opłacać także kwartalnie 30 zł, półrocznie 60 zł. Wpłata na konto Stowarzyszenia: BRE BANK S.A. O/WARSZAWA ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa, nr rachunku: 75 1140 1010 0000 2356 1300 1001 Tytuł wpłaty:…

Organizacja specjalistycznych szkoleń

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych (OSPOIN), w ramach swojej działalności statutowej, oferuje członkom stowarzyszenia i innym zainteresowanym osobom: Organizację szkoleń specjalistycznych: Proponowane bloki tematyczne. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY INFORMACJI W RP ZASADY BUDOWY SYSTEMU OCHRONY ZASOBÓW INFORMACYJNYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI BIZNESOWYCH SZKOLENIE TYPU WARSZTATOWEGO

MENU