30.09-01.10.2021r. w godz. 9:00 – 14:40 WARSZTATY – ONLINE – DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Strona 2 z 5

Uprzejmie zapraszam Państwa na 2-dniowe warsztaty dla osób z  samorządu terytorialnego zatrudnionych lub przeznaczonych do pełnienia funkcji pełnomocnika ochrony, a także dla pracowników pionu ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji systemu ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

W trakcie warsztatów omówione zostaną i przedyskutowane zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do niej, jakie winny być realizowane (przestrzegane) w organach jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.  RAMOWY Plan warsztatów znajdziecie Państwo w załączeniu do zaproszenia.

Szkolenie kończy się wydaniem i przesłaniem listem poleconym przez organizatora, zaświadczenia (certyfikatu) imiennego wraz z fakturą do opłaty.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt warsztatów: 750 zł (brutto)* od osoby.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu na druku  Karty Zgłoszenia proszę kierować na pocztę internetową:  adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do dnia: 24 września 2021 r.

Warsztaty odbędą się przy wykorzystaniu komunikatora SKYPE. Na 4-5 dni przed rozpoczęciem zajęć otrzymacie Państwo link do szkolenia.

Prezentacje i materiały szkoleniowe będą indywidualnie wysłane do Państwa mailem podanym w Karcie zgłoszenia. Wskazane materiały, uczestnik zajęć będzie musiał wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne prowadzone na warsztatach.

Aby ułatwić współpracę podczas zajęć online należy:

  1. Odpowiednio przygotować się do szkolenia ( wygodne miejsce do nauki – komputer, stół/biurko, notatnik, długopis i wszelkie pomoce biurowe/naukowe).
  2. System, zalecane przeglądarki: Chrome, Edge lub Internet Explorer. Jeśli system nie działa, zalecamy usunąć historię wyszukiwania w przeglądarce, zresetować komputer i zainstalować ponownie aplikację SKYPE lub załadować ponownie stronę w przeglądarce.

W podanym (ustalonym przez prowadzącego) terminie odbędzie się próba połączenia online. Należy kliknąć w link, który otrzymacie Państwo w oddzielnym mailu.

Kontakt z organizatorem: prezes  600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN
Wojciech Kanka

*/ faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług.

RAMOWY PLAN WARSZTATÓW DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW OCHRONY
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

CZWARTEK
09:00-10:30Organizacja ochrony informacji niejawnych w organach jednostek samorządu terytorialnego.
Zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i pracowników „pionu ochrony” informacji niejawnych.
wykład
10:40-12:10Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych: – Analiza Poziomu Zagrożeń; – Zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w zależności  od poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.Wykład Ćwiczenie
12:20-13:50Podstawowe wymagania i zadania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych. Zasady akredytacji systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.wykład
14:00-14:40System kontroli ochrony informacji niejawnych: – organizacja, przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli bieżących; – kontrole okresowe – organizacja, protokół.wykład
PIĄTEK
09:00-10:20Archiwizacja. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją przechowywaną (gromadzoną) w pionach ochrony (kancelariach): – Rodzaje dokumentacji – kryteria jej podziału; – Brakowanie teczek Akt Postępowań Sprawdzających za lata 1999-2000 (kategoria B-20)Wykład Ćwiczenie
10:30-11:00Okresowe przeglądy materiałów niejawnych: – weryfikacja klauzul tajności dokumentacji wytworzonej do 2.01.2011 roku; – Organizacja okresowych przeglądów w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony.wykład
11:00-12:00Wpływ RODO na działania podejmowane w ramach ochrony informacji niejawnychwykład
12:10-12:30Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnychwykład
12:30-14:20Wewnętrzna dokumentacja jednostki organizacyjnej: – PLAN ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego; – INSTRUKCJA dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony; – DOKUMENTACJA określająca sposób i tryb przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych; – WYKAZ osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
wykład
14:25-14:40Podsumowanie warsztatów. Odpowiedzi na pytania. 

MENU