29 listopada – 1 grudnia 2021 KURS BTI-online DLA INSPEKTORÓW, ADMINISTRATORÓW I PERSONELU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO (BTI)

Strona 2 z 3

Uprzejmie zapraszam Państwa na 3-dniowy Kurs dla Inspektorów BTI, administratorów systemu, personelu bezpieczeństwa BTI.  Kurs zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. Program obejmuje między innymi: przygotowanie pomieszczeń (obszarów) przeznaczonych do eksploatacji systemu TI, dobór odpowiedniego sprzętu (kategorii ochrony elektromagnetycznej), strukturę i zawartość dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, proces szacowania ryzyka. RAMOWY Plan kursu znajdziecie Państwo w załączeniu do zaproszenia.

Szkolenie kończy się wydaniem (przesłaniem przez organizatora kursu) zaświadczenia (certyfikatu) imiennego wraz z fakturą do opłaty.

Prowadzącym szkolenie online będzie  Pan mgr  inż. Mark Anzel – wieloletni wykładowa Oddziału Pomorskiego, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu: 900 zł (brutto)* od osoby.

Zgłoszenia udziału w Kursie na druku  Karty Zgłoszenia proszę kierować na pocztę internetową:

adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do dnia: 23 listopada 2021 r.

Szkolenie odbędzie się przy wykorzystaniu komunikatora SKYPE. Na 4-5 dni przed rozpoczęciem zajęć otrzymacie Państwo link do szkolenia.

Prezentacje i materiały szkoleniowe będą indywidualnie wysłane do Państwa mailem podanym  w Karcie zgłoszenia. Wskazane materiały, uczestnik szkolenia będzie musiał wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne prowadzone w trakcie Kursu.

Aby ułatwić współpracę podczas zajęć online należy:

  1. Odpowiednio przygotować się do szkolenia ( wygodne miejsce do nauki – komputer, stół/biurko, notatnik, długopis i wszelkie pomoce biurowe/naukowe).
  2. System, zalecane przeglądarki: Chrome, Edge lub Internet Explorer. Jeśli system nie działa, zalecamy usunąć historię wyszukiwania w przeglądarce, zresetować komputer i zainstalować ponownie aplikację SKYPE lub załadować ponownie stronę w przeglądarce.

W podanym (ustalonym przez prowadzącego) terminie odbędzie się próba połączenia online. Należy kliknąć w link, który otrzymacie Państwo w oddzielnym mailu.

Kontakt z organizatorem: prezes  600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes Oddziału Pomorskiego OSPOIN
Wojciech Kanka

*/ faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

RAMOWY PLAN KURSU IBTI, administratorów systemu i personelu bezpieczeństwa

PONIEDZIAŁEK
09:00-10:30Podstawowe wymagania i zadania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych. Zasady akredytacji systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych: – akty prawne normujące uruchomienie systemu teleinformatycznego; – proces akredytacji systemu TI („zastrzeżone” oraz „poufne” i wyżej); – bezpieczeństwo fizyczne; – bezpieczeństwo osobowe; – bezpieczeństwo elektromagnetyczne; – bezpieczeństwo kryptograficzne.wykład
10:40-12:10Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania pomieszczeń i obszarów, w których zorganizowano system TI: – Analiza Poziomu Zagrożeń; – Zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w zależności  od poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.Ćwiczenia praktyczne
12:20-13:00Zadania osób funkcyjnych w zakresie BTI: – kierownik jednostki organizacyjnej; – pełnomocnik ochrony; – IBTI; – administrator systemu.wykład
13:00-13:20Zasady nadawania uprawnień do dostępu do systemu TIwykład
13:30-14:40Zasady opracowania szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej eksploatacjiwykład
WTOREK
09:00-09:45Podstawowe zadania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznegoWykład  
09:45-10:30ETAPY funkcjonowania systemu teleinformatycznegowykład
10:40-11:10Ochrona informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej.wykład
11:10-12:00Dokumenty elektroniczne – metrykiwykład
12:10-13:00Oznaczanie nośników i systemów TIwykład
13:00-13:30Kontrole z zakresu BTI. Organizacja, przeprowadzenie kontroli, dokumentowanie.wykład
13:40-14:40System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.wykład
ŚRODA
09:00-09:40Normy ISO stosowane w zarządzaniu ryzykiem. 
09:40-10:10Analiza zagrożeń bezpieczeństwa informacji, szacowanie i zarządzanie ryzykiem, znaczenie ciągłości działania.wykład
10:20-10:50Wybrane metody szacowania ryzykawykład
11:00-14:25Proces szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w tym systemie.Ćwiczenia praktyczne
14:25-14:40Podsumowanie kursu. Odpowiedzi na pytania. 

MENU