23-25.05.2022 r. w godz. 09:00-14:40

Strona 1 z 2

KURS-online
DLA KIEROWNIKÓW I  PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH  I  NIEJAWNYCH

Uprzejmie zapraszam Państwa na kolejny w 2022 roku Kurs. Program –  zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej według obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

RAMOWY Plan kursu znajdziecie Państwo w załączeniu do zaproszenia.

Szkolenie kończy się wydaniem i przesłaniem listem poleconym przez organizatora  zaświadczenia (certyfikatu) imiennego wraz z  fakturą do opłaty w ciągu 14 dni.

Prowadzącym szkolenie online jest  Pan mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca STOWARZYSZENIA, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników  z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu: 900 zł (brutto)* od osoby.

Zgłoszenia udziału w Kursie na druku  Karty Zgłoszenia proszę kierować na pocztę internetową:

adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do dnia: 17 MAJA 2022 r.

Szkolenie odbędzie się przy wykorzystaniu komunikatora SKYPE. Na 4 dni przed rozpoczęciem zajęć otrzymacie Państwo link do szkolenia.

Prezentacje i materiały szkoleniowe będą wysłane na maila podanego przez Państwa w Karcie zgłoszenia. Wskazane materiały, uczestnik szkolenia będzie musiał wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne prowadzone w trakcie Kursu.

Aby ułatwić współpracę podczas zajęć online należy:

  1. Odpowiednio przygotować się do szkolenia (wygodne miejsce do nauki – laptop/komputer, stół/biurko, notatnik, długopis i wszelkie pomoce biurowe/naukowe).
  2. System, zalecane przeglądarki: Chrome, Edge lub Internet Explorer. Jeśli system nie działa, zalecamy: usunąć historię wyszukiwania w przeglądarce, zresetować komputer, zainstalować ponownie aplikację SKYPE  lub załadować ponownie stronę w przeglądarce.

W podanym (ustalonym przez prowadzącego) terminie odbędzie się próba połączenia online. Należy kliknąć w link, który otrzymacie Państwo w oddzielnym mailu.

Kontakt z organizatorem: prezes  600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes  STOWARZYSZENIA
Wojciech Kanka

*/ faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

==============================================================

RAMOWY PLAN KURSU KIEROWNIKÓW I PERSONELU
KANCELARII TAJNYCH / NIEJAWNYCH

PONIEDZIAŁEK
09:00-10:30Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych: – podstawowe definicje; – klasyfikowanie informacji niejawnych; – struktura organizacyjna systemu OIN; – podstawowe zadania pionu ochrony; – bezpieczeństwo osobowe – nadawanie uprawnień do dostępu do informacji niejawnychwykład
10:40-12:10Akty prawne regulujące funkcjonowanie kancelarii; Bezpieczeństwo fizyczne. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii.wykład
12:20-13:50Zasady prowadzenia kancelarii: – Dzienniki ewidencji; – Zasady przekazywania obowiązków na stanowisku kierownika kancelarii; – Oznaczanie materiałów niejawnych, w tym klauzulami tajności;wykład
14:00-14:40Zasady nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne. Podstawy archiwizacji.wykład
WTOREK
09:00-09:45Zasady przechowywania kluczy, kodów zamków szyfrowych i kodów systemów alarmowych do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie oraz znajdujących się w nich urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych.wykład film instruktażowy
09:45-10:30Ochrona informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej.wykład
10:40-14:40ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KANCELARYJNYCH: – Zakładanie dzienników ewidencji; – Ewidencja dokumentów wchodzących, wychodzących, wykonanych na potrzeby „własne”; – Ekspedycja przesyłek; – Sporządzanie kopii dokumentów niejawnych (kopie, wydruki, wyciągi)ćwiczenia praktyczne
ŚRODA
09:00-13:00ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KANCELARYJNYCH: Część 2-ga – kontynuacja ćwiczeń z wtorkućwiczenia praktyczne
13:10-13:50Okresowe przeglądy materiałów niejawnych – weryfikacja klauzul tajnościwykład
14:00-14:25System wewnętrznych kontroli ochrony informacji niejawnych: – kontrole bieżące; – kontrole okresowe; – sposób organizacji i dokumentowania przebiegu kontroli.wykład
14:25-14:40Podsumowanie kursu. Odpowiedzi na pytania. 

MENU