10-12.06.2024r. w godz. 09:00-14:40 KURS-online

Strona 1 z 3

DLA KIEROWNIKÓW I  PERSONELU  KANCELARII  TAJNYCH 
I  NIEJAWNYCH

Uprzejmie zapraszam Państwa na 3-dniowy KURS – online. Program –  zapewnia: przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, przesyłania, udostępniania, archiwizacji, brakowania materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej, która chce lub jest zobligowana do przetwarzania informacji już od najniższej klauzuli tajności ZASTRZEŻONE,  zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

RAMOWY Plan kursu znajdziecie Państwo w załączeniu do zaproszenia.

       Szkolenie kończy się wydaniem (przesłaniem przez organizatora kursu) zaświadczenia imiennego.

Prowadzącym szkolenie będzie mgr  inż. Marek Anzel – wieloletni wykładowca Stowarzyszenia OSPOIN, wykładowca na uczelniach w Polsce, autor wielu specjalistycznych poradników z zakresu ochrony informacji  niejawnych.

Koszt Kursu: 1000 zł (brutto)* od osoby.

Zgłoszenia udziału w Kursie na druku  Karty Zgłoszenia proszę kierować na pocztę internetową:

adres e-mail: op@zgospoin.com.pl  do dnia: 4 czerwca 2024 r.

Szkolenie online odbędzie się przy wykorzystaniu komunikatora SKYPE. Na 4-5 dni przed rozpoczęciem zajęć otrzymacie Państwo link do szkolenia. Prezentacje multimedialne w PowerPoint  i materiały szkoleniowe, będą wysłane na maila uczestnika podanego przez Państwa w Karcie zgłoszenia. Wskazane materiały, będzie trzeba wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne prowadzone w trakcie Kursu.

Prezentacje i materiały szkoleniowe będą wysłane do Państwa mailem. Wskazane materiały uczestnik szkolenia będzie musiał wydrukować, aby zrealizować ćwiczenia praktyczne.

W ustalonym przez prowadzącego terminie lub na życzenie indywidualne, może odbyć się próba połączenia online z wykładowcą. Należy wówczas kliknąć w link do szkolenia i nawiązać połączenie.

Proszę ponadto o podpisanie i przesłanie załączonej w PDF-e deklaracji zgody uczestnika szkolenia / Kursu online na przetwarzanie danych osobowych (skan na adres e-mail: op@zgospoin.com.pl).  

Warunkiem koniecznym, aby Kurs został przeprowadzony jest uczestnictwo minimum 3 osób. Najpóźniej w dniu 5 czerwca do godz. 12.00 powiadomię wszystkich indywidualnie, czy nastąpi realizacja szkolenia.

Kontakt z organizatorem: prezes  600 509 311.

Serdecznie zapraszam

Prezes  STOWARZYSZENIA
Wojciech Kanka

*/ faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

RAMOWY PLAN KURSU KIEROWNIKÓW I PERSONELU KANCELARII TAJNYCH / NIEJAWNYCH

PONIEDZIAŁEK
09:00-10:30Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych: – podstawowe definicje; – klasyfikowanie informacji niejawnych; – struktura organizacyjna systemu OIN; – podstawowe zadania pionu ochrony; – bezpieczeństwo osobowe – nadawanie uprawnień do dostępu do informacji niejawnychwykład
10:40-12:10Akty prawne regulujące funkcjonowanie kancelarii; Bezpieczeństwo fizyczne. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii.wykład
12:20-13:50Zasady prowadzenia kancelarii: – Dzienniki ewidencji; – Zasady przekazywania obowiązków na stanowisku kierownika kancelarii; – Oznaczanie materiałów niejawnych, w tym klauzulami tajności;wykład
14:00-14:40Zasady nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne. Podstawy archiwizacji.wykład
WTOREK
09:00-09:45Zasady przechowywania kluczy, kodów zamków szyfrowych i kodów systemów alarmowych do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie oraz znajdujących się w nich urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych.wykład film instruktażowy
09:45-10:30Ochrona informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej.wykład
10:40-14:40ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KANCELARYJNYCH: – Zakładanie dzienników ewidencji; – Ewidencja dokumentów wchodzących, wychodzących, wykonanych na potrzeby „własne”; – Ekspedycja przesyłek; – Sporządzanie kopii dokumentów niejawnych (kopie, wydruki, wyciągi)ćwiczenia praktyczne
ŚRODA
09:00-13:00ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KANCELARYJNYCH: Część 2-ga – kontynuacja ćwiczeń z wtorkućwiczenia praktyczne
13:10-13:50Okresowe przeglądy materiałów niejawnych – weryfikacja klauzul tajnościwykład
14:00-14:25System wewnętrznych kontroli ochrony informacji niejawnych: – kontrole bieżące; – kontrole okresowe; – sposób organizacji i dokumentowania przebiegu kontroli.wykład
14:25-14:40Podsumowanie kursu. Odpowiedzi na pytania. 

MENU